טיפול באומנות עם חולי סרטן

מאת: מירה בילו
הטיפול באומנות מתאים לכל הבעיות הרגשיות ובמיוחד לאנשים המתקשים להביע את עצמם מילולית או לחלופין לאלו המשתמשים במילים כחומת מגן בינם לבין עולמם הרגשי. לשימוש בכלי היצירה יש ערך טיפולי בהגמשת דפוסי הגנה, טיפוח כוחות נפשיים וחיזוק כושר ההסתגלות. פעילות יצירתית בלתי מילולית מהווה כלי ביטוי רב כוח להבעת רגשות מודעים ובלתי מודעים. העלאת מחשבות ורגשות על הנייר, בצבעים ובחומר מאפשרת לראות אותם ולגעת בהם.